Advertisement

10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest People
-Dưới mưa (một nhm học sinh đang đứng dưới mưa chờ xe but để trở về nh sau giờ tan trường )

-Dưới mưa (một nhm học sinh đang đứng dưới mưa chờ xe but để trở về nh sau giờ tan trường )

Photo Detail
Date Taken: 11.2012
Date Uploaded: 11.2012
Photo Location:
Camera: Canon PowerShot SX120 IS
Copyright: © VAN KIET TRAN