19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Natural World
A corner of the fishing village

Một bức họa giữa con người và rác thải

Photo Detail
Date Taken: 12.2020
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Camera: Canon EOS 6D
Copyright: © Phạm Văn Thành