19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Altered Images
Antibiotic aspiration against Covid

Tạo ý tưởng hình ảnh.Ước muốn con người sản xuất kháng sinh điều trị Covid.

Photo Detail
Date Taken: 08.2015
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Camera: Canon EOS 20D
Copyright: © Phạm Văn Thành