Advertisement

11th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
Apollo, Pennsylvania.

Apollo, Pennsylvania.

Photo Detail
Date Taken: 08.2013
Date Uploaded: 08.2013
Photo Location: Apollo, Pennsylvania, United States of America
Camera: DROIDX
Copyright: © Kelly Zawodniak