Advertisement

12th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
Armenia. Sevan Lake.

Stopping the time

Photo Detail
Date Taken: 05.2014
Date Uploaded: 11.2014
Photo Location: Armenia
Copyright: © Galia Tuznik