Advertisement

13th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Mobile
Cá phóng sanh

Ảnh chụp tại miếu Bà Châu Đốc II ,Nhà Bè

Photo Detail
Date Taken: 11.2015
Date Uploaded: 11.2015
Photo Location: HỐ CHÍ MINH, Vietnam
Camera: SM-N910C
Copyright: © Quang Vũ bùi