Advertisement

10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
Chị em người dn tộc Strieng,sinh sống tại daknong phong tục căng tai l nt đẹp của phụ nữ.thời nay, phong tục &#78

Chị em người dn tộc Strieng,sinh sống tại daknong phong tục căng tai l nt đẹp của phụ nữ.thời nay, phong tục ấy khng cn nữa.

Photo Detail
Date Taken: 06.2011
Date Uploaded: 03.2012
Photo Location:
Camera: NIKON D700
Copyright: © Đặng hồng lon Long