19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Altered Images
Dawn on the wind power area.

Những cây điên gió được dựng lên nơi một phong cảnh đẹp

Photo Detail
Date Taken: 04.2016
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Camera: NIKON 1 AW1
Copyright: © Phạm Văn Thành