10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest People
"Giờ tan chợ".họ l những người dn ở nng thn,đem những sản phẩm do họ lm ra đem ra chợ bn.xong họ trở v&#787

"Giờ tan chợ".họ l những người dn ở nng thn,đem những sản phẩm do họ lm ra đem ra chợ bn.xong họ trở về nh bằng chiếc xuồng nh̔

Photo Detail
Date Taken: 02.2012
Date Uploaded: 10.2012
Photo Location:
Camera: Canon PowerShot SX120 IS
Copyright: © VAN KIET TRAN