Advertisement

17th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest People
Gift of the sea

Những ngư dân ở Nhơn Lý đang cùng nhau chung sức kéo một chiếc thuyền thúng vào trong bờ .

Photo Detail
Date Taken: 04.2019
Date Uploaded: 11.2019
Photo Location: Vietnam
Camera: L1D-20c
Copyright: © Phuoc Hoai Nguyen