19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Natural World
Giraffes

Hươu cao cổ trong khu bảo tồn động vật hoang dã tại Bình Thuận

Photo Detail
Date Taken: 08.2020
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Camera: Canon EOS 6D
Copyright: © Phạm Văn Thành