Advertisement

16th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest People
Home Alone.

Người Phụ Nữ dân tộc H"Mong ở Pho Cao - Ha Giang khi đi làm thường để con ở nhà và tránh trường hợp trẻ con bò đi ra khỏi nhà thì người dân lấy một miếng gỗ đủ cao để chắn trước cửa nhà để trẻ con chỉ chơi được ở trong nhà và không leo được để ra ngoài.

Photo Detail
Date Taken: 01.2018
Date Uploaded: 03.2018
Photo Location: Pho Cao - Ha Giang, Vietnam
Camera: PENTAX K-3
Copyright: © Tuan Nguyen Anh