10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
kazbegi - Georgia

kazbegi - Georgia

Photo Detail
Date Taken: 07.2012
Date Uploaded: 10.2012
Photo Location: Georgia
Copyright: © George Khelashvili George Khelashvili Photography