10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Natural World
Lake Eildon. This is a huge water storage near Melbourne, Australia.

Lake Eildon. This is a huge water storage near Melbourne, Australia.

Photo Detail
Date Taken: 05.2011
Date Uploaded: 11.2012
Photo Location: Australia
Copyright: © Graeme Edwards