Advertisement

15th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
người nông dân trên cánh đồng rau

Một người nông dân dang chăm sóc cho những luống rau của mình.

Photo Detail
Date Taken: 07.2017
Date Uploaded: 07.2017
Photo Location: Hà Nội, Vietnam
Camera: Canon EOS 60D
Copyright: © Kiên Ngô Trung