19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Altered Images
Night of Prayer

Lung linh những ánh đèn cùng với vạn người tham gia Lễ tạ ơn Đức mẹ.

Photo Detail
Date Taken: 12.2016
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Camera: Canon EOS 7D
Copyright: © Phạm Văn Thành