10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Altered Images
"Nng thn buổi sng" ở việt nam người nng dn thường hay chở rơm về dự trữ cho tru b ăn vo ma nắng.

"Nng thn buổi sng" ở việt nam người nng dn thường hay chở rơm về dự trữ cho tru b ăn vo ma nắng.

Photo Detail
Date Taken: 10.2011
Date Uploaded: 10.2012
Photo Location:
Camera: Canon PowerShot SX120 IS
Copyright: © VAN KIET TRAN