19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Altered Images
Đón ánh bình minh

Tạo ý tưởng cho một phong cảnh đẹp lúc bình minh.

Photo Detail
Date Taken: 09.2020
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Camera: NIKON D7200
Copyright: © Phạm Văn Thành