Advertisement

11th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
Piraeus Port Authority S.A. floating drydock facilities.

Piraeus Port Authority S.A. floating drydock facilities.

Photo Detail
Date Taken: 02.2012
Date Uploaded: 09.2013
Photo Location: Greece
Camera: C8080WZ
Copyright: © Nikolaos Diakidis