7th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
Play time in Ouagadougou

Play time in Ouagadougou

Photo Detail
Date Taken: 05.2007
Date Uploaded: 10.2009
Photo Location: Burkina Faso
Copyright: © Kathleen Glover