Advertisement

10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest People
"Qu bữa sng".thằng b ngho sống ở vng su xa .rất vui sướng v nhận được ổ bnh m cho bữa sng .

"Qu bữa sng".thằng b ngho sống ở vng su xa .rất vui sướng v nhận được ổ bnh m cho bữa sng .

Photo Detail
Date Taken: 10.2010
Date Uploaded: 10.2012
Photo Location:
Copyright: © VAN KIET TRAN