Advertisement

15th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest People
Quay tơ

Để kiếm được loại tơ vàng này thì bà cụ đã phải đi rất xa để mua được tằm về se tơ, nụ cười hạnh phúc đã nở trên nôi của cụ bà .

Photo Detail
Date Taken: 04.2017
Date Uploaded: 07.2017
Photo Location: Nam Định , Vietnam
Camera: Canon EOS 7D
Copyright: © Duc Trinh