10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Altered Images
"Ri thc".đy l ảnh chụp mẹ của ti đang ri thc cho đn g ăn nhn dịp về qu thăm mẹ.

"Ri thc".đy l ảnh chụp mẹ của ti đang ri thc cho đn g ăn nhn dịp về qu thăm mẹ.

Photo Detail
Date Taken: 09.2010
Date Uploaded: 10.2012
Photo Location:
Copyright: © VAN KIET TRAN