19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Natural World
Sand dunes after the rain

Tôi thường siêng đi ghi lại các khoảnh khắc đẹp trong thiên nhiên

Photo Detail
Date Taken: 05.2015
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Camera: Canon EOS 5D
Copyright: © Phạm Văn Thành