19th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Altered Images
Sheep farming

Cô gái và đàn cừu

Photo Detail
Date Taken: 05.2015
Date Uploaded: 11.2021
Photo Location: Ninh Thuận, Vietnam
Camera: Canon EOS 5D
Copyright: © Phạm Văn Thành