Advertisement

18th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Natural World
Showing love

Hươu Sao được nuôi dưỡng trong khu bảo tồn động vật hoang dã tại khu rừng sinh thái Bình Thuận,Vietnam.

Photo Detail
Date Taken: 06.2019
Date Uploaded: 11.2020
Photo Location: Bình Thuận, Vietnam
Copyright: © Phạm Văn Thành