Advertisement

10th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Natural World
Thường kiến vng chỉ tha mồi l động vật,ở đy kiến vng lại tha một cnh hoa cc kg biết để lm g.?..?..?

Thường kiến vng chỉ tha mồi l động vật,ở đy kiến vng lại tha một cnh hoa cc kg biết để lm g.?..?..?

Photo Detail
Date Taken: 08.2012
Date Uploaded: 09.2012
Photo Location:
Camera: Canon PowerShot SX120 IS
Copyright: © VAN KIET TRAN