Advertisement

7th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
This photo was taken on summer 2009 during my trip to Egypt.

This photo was taken on summer 2009 during my trip to Egypt.

Photo Detail
Date Taken: 07.2009
Date Uploaded: 11.2009
Photo Location: Egypt
Camera: NIKON D40
Copyright: © Abdulrahman Al-daithan