Advertisement

15th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Mobile
Tưới rau

người nông dân đang tưới rau

Photo Detail
Date Taken: 07.2017
Date Uploaded: 07.2017
Photo Location: Hà Nội, Vietnam
Camera: SM-N920C
Copyright: © Kiên Ngô Trung