Advertisement

18th Annual Smithsonian Magazine Photo Contest Travel
Windy-2

Người đánh cá trên hồ T'Nưng. Đây là miệng núi lửa ở Pleiku, GiaLai, VietNam

Photo Detail
Date Taken: 02.2020
Date Uploaded: 11.2020
Camera: Canon EOS-1D X
Copyright: © Vinh Le Van